OFW

COVID-19 Vaccine Qatar, OFWs in Qatar COVID-19 vaccine, OFWs in Qatar, COVID-19

Gabay sa Pagkuha ng COVID-19 Vaccine sa Qatar

Kinumpirma ng Ministry of Public Health o (MOPH) na second wave na ng coronavirus (COVID-19) dito sa Qatar. Sa katunayan, mahigit 700 na ang kaso